Jätteenkuljetus on kilpailutettava kunnan toimesta (30.8.2013)

Kirjoitukset

Jätelaissa on kuljetusten hoitamiseksi säädetty kaksi menetelmää, joko kunta tai kuntayhtiö kilpailuttaa kuljetukset alueittain määräajaksi (kilpailutettu kuljetus) tai jokainen kiinteistö kilpailuttaa erikseen (sopimusperusteinen kuljetus). Jätelaki edellyttää, että ensisijaisesti kunnan tulee järjestää jätekuljetukset. Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistys näkee, että kunnan toimesta keskitetysti kilpailutettu alueellinen kuljetus on paras ja toteuttamiskelpoisin malli, sillä se tulee kuntalaisille edullisimmaksi kiristämällä kilpailua sekä mahdollistamalla pienten yritysten mukaantulon markkinoille.

Kuluttajan näkökulmasta kilpailutettu kuljetus vetää jätteenkuljetuksen hintoja alas – toisin sanoen kilpailutettu kuljetus – malli tulee maksamaan euroa per kuntalainen vähemmän kuin sopimusperusteinen kuljetus kiristämällä kilpailua ja tuottoja suurilta yrityksiltä. Kunnan järjestämällä kilpailutusjärjestelyllä isot yritykset menettäisivät lukuisissa kunnissa tosiasiallisen monopoliasemansa ja lisäksi todellisen mahdollisuuden järjestää uusia kartelleja tai monopoleja. Alueittainen kilpailutus myös varmistaa, että saman kadun kiinteistöt ovat yhden kuljetusliikkeen hoidossa eikä kuormaa keräillessä hukka-ajoa synny.

”Nykyisessä kuljetusjärjestelmässä kotitaloudet joutuvat maksamaan aivan turhista ylimääräisistä keräilykilometreistä, mikä aiheuttaa myös tarpeetonta ympäristörasitusta. Siinä ei pystytä myöskään hyödyntämään ison tarjouskohteen suurempaa kilpailutusvoimaa”, kommentoi Päijät-Hämeen jätelautakunnan jäsen Heikki Moilanen.

Kilpailutetulla alueellisella – mallilla saadaan mukaan pieniä yrityksiä, joilla on kevyt kustannusrakenne, mikä helpottaa pienten kuljetusalan yritysten asemaa ja tulee kuntalaiselle edullisimmaksi. Kevyin kustannusrakenne on yrityksellä, jossa toimii omistaja-kuljettaja apumiehensä kanssa. On helppo ymmärtää, että tällainen yhtiö menesty kilpailussa hyvin verrattuna esim. moninkertaisen hallinnon omaavaan pörssiyhtiöön”, kommentoi Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Komu.

Lisäksi Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistys huomauttaa, että tilastollisesti kunnan järjestämällä kilpailutuksella on saatavissa noin 20–40% kustannussäästö verrattuna sopimuspohjaiseen järjestelmään. Kunnan on silti panostettava ammattimaiseen hankinta- ja kilpailutusosaamiseen. Yhdistyksen kanta on, että kilpailutusasiakirjoissa on mainittava mm. pitkä sopimuskausi, työturvallisuusmääräykset on huomioitava (kaksi kuljettajaa), ja ns. Lonka-sopimuksista on sovellettava jätekuljetuksen järjestämisessä. Toisin sanoen työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden operaattorin palvelukseen, jos operaattori vaihtuu. Näillä toimilla voidaan parantaa myös jätteenkuljetuksen ympäristö-, melu- ja liikenneturvallisuusnäkökulmia.

Lisätietoja: Pekka Komu, puheenjohtaja Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistys, 040-7413299