Demarikannanotto

Kirjoitukset

Lahden Sos.Dem. Kunnallisjärjestö ry:n edustajiston kannanotto Lahden kaupungin yleiskaavaan:

Lahden demarien edustajisto on pääsääntöisesti tyytyväinen Lahden kaupungin yleiskaavavalmisteluun – ja luonnokseen, joka mahdollistaa keskustan tiivistämisrakentamisen ja joukkoliikenteen parantamisen, mikä tukee kestävää yhdyskuntarakentamista.

Lahden demarit muistuttavat, että palvelurakennetta suunniteltaessa on pidettävä huolta, että lähipalvelut säilyvät. Palveluiden hyvä saavutettavuus on säilytettävä. Kaupungin kaikkia osia tulee kehittää tasapuolisesti, eikä näivettää.

Lahden demarit pitävät erittäin tärkeänä, että yleiskaavan mukainen valtatie 12:n ohitielinjaus toteutetaan mahdollisimman pian. Valtatie on saatava pois pohjaveden muodostumisalueelta. Sen siirtäminen mahdollistaa myös radanvarren maankäytön ja Mannerheimintien bussikaistojen rakentamisen.

Lisätietoja:
Pekka Komu
puheenjohtaja, Lahden Sos.Dem. Kunnallisjärjestö ry
040-7413299