Lahtelaisten sosiaali- ja terveyspalvelut puhututtavat

Lahden Sos.-dem. Työväenyhdistyksen kevätkokouksessa 10.3.2021 keskusteltiin paljon sosiaali- ja terveyspalveluiden tämän hetkisestä tilanteesta. Kokous päätti tehdä alla olevan kannanotton koskien Hyvinvointikuntayhtymän ja Mehiläisen yhteisyrityksen YT-neuvotteluja.

Sote-palveluiden poukkoilulle stoppi – yhteisyrityksen äkkinäisten YT-neuvottelujen johdettava hoitovelan ja työpahoinvoinnin pienentämiseen

Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistys vaatii stoppia lahtelaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden poukkoilemiselle. Työväenyhdistys katsoo, että kaupunkilaisilla on oikeus varmaan sekä hyvään hoitoon. Lisäksi sote-alan ammattilaisille on annettava oikeus työrauhaan sekä pitkäjänteiseen oman työn kehittämiseen. Yhdistys hämmästelee kiireessä pystyyn laitetun Mehiläisen ja PHHYKY:n yhteisyrityksen 8.3.2021 aloittamia YT-neuvotteluja vain kahden toimintakuukauden jälkeen.

Yhteisyrityksen YT-neuvottelut herättävät huolta kaupunkilaisissa ja työntekijöissä. Neuvotteluihin mennään pitkälti pimennossa: Mehiläisen kanssa yhteisen yrityksen onnistumisesta tai vaikutuksista keskellä koronapandemiaa on toistaiseksi mahdotonta sanoa.

”Olisiko kunnallisessa päätöksenteossa ryhdytty näillä tiedoilla ja ehdoilla YT-neuvotteluihin? Tuntuu, että kansanterveyden ja työssäjaksamisen tavoitteista ja keinoista päätetään nyt kylmänkalvakoilla bisnesmaailman opeilla”, puheenjohtaja Kimi Uosukainen pohtii.

Lahden Sos.-dem. Työväenyhdistys edellyttää, ettei käynnissä olevilla YT-neuvotteluilla haeta säästöjä hoitohenkilökunnan jaksamisen kustannuksella. Sen sijaan nyt tehtävien ratkaisujen on oltava maltillisia. Niiden on tähdättävä koronapandemiasta syntyneen asukkaiden hoitovelan ja työntekijöiden jaksamisvelan lyhentämiseen. ”YT:eiden tulokset eivät saa näkyä sijoittajien osingoissa, vaan kaupunkilaisten paremmassa hoidossa ja työntekijöiden parantuneessa jaksamisessa. Muuta tulosta PHHYKY ei voi yhteisyrityksen omistajana hyväksyä”, puheenjohtaja Uosukainen päättää.