Lahtea uhkaava hammaskriisi estettävä – hyvinvointialueen tartuttava työhön

Etusivu,Kirjoitukset

Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistys on huolissaan Lahtea vaivaavasta kroonisesta suun terveydenhuollon hyvinvointivajeesta. Vuosia jatkuneita ongelmia muun muassa hoitoon pääsyyn ja hoidon tarpeen arviointiin jonottamisessa ei ole kyetty poistamaan. ”Uusi hyvinvointialue perii Päijät-Hämeen kunnilta ja Päijät-Sotelta ison urakan suun terveydenhoidossa”, Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistyksen puheenjohtaja Kimi Uosukainen harmittelee.

Suun terveydenhuollolla on suuri vaikutus ihmisen kokonaisterveyteen. Työväenyhdistys katsoo, että johtavilla viranhaltijoilta on puuttunut kunnianhimoa puuttua hammashuollon haasteisiin. Tämän vahvistaa syksyllä 2021 julkaistut Kouluterveyskyselyn tulokset, jonka mukaan 8. ja 9.-luokkalaisista pojista jopa 49,5% harjaa hampaat vain kerran päivässä tai harvemmin. ”Selkeästi hammashuollon ennalta ehkäisevä työ on epäonnistunut. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä on yksi hammaslääkäri n. 1770 asukasta kohden, kun maan keskiarvo on 1370. Nyt säästetyt resurssit tullaan vielä maksamaan moninkertaisesti tulevaisuudessa”, Uosukainen toteaa.

Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistys katsoo, että jokaisella tulee olla oikeus terveeseen suuhun. Hampaiden hyvinvointi voi olla kiinni lompakon paksuudesta hakeutua yksityisiin hammashoitoloihin. Julkisesti tuotetun ja kohtuuhintaisen hammashuollon tulee olla aidosti saavutettavaa ja toimivaa – jokaiselle.

Työväenyhdistys esittää, että uuden hyvinvointialueen toiminnan ja palveluntuotannon suunnittelussa suun terveydenhuolto otettaisiin yhdeksi painopisteeksi. Lahtea ja muuta maakuntaa uhkaava hammaskriisi on estettävä. ”Yksityinen palveluntuottaja varmasti hoitaa vastaanotolle tulevan potilaan hyvin, korvausta vastaan. Mutta pitkäjänteistä politiikkaa kansanterveyden vahvistamiseksi se ei voi tehdä – se on viranhaltijoiden ja päättäjien vastuu”, puheenjohtaja Kimi Uosukainen päättää viitaten työnjakoon nykyisen PHHYKY:n ja yhteisyritys Harjun Terveyden välillä.

Julkilausuma hyväksytty sääntömääräisessä syyskokouksessa 24.11.2021

Lisätietoja:

Kimi Uosukainen
puheenjohtaja
Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistys